Analiza concepției transumaniste despre corp din perspectiva sistemelor complexe (3)

Analiza concepției transumaniste despre corp

Analiza concepției transumaniste despre corp din perspectiva sistemelor complexe

În această parte abordăm următoarea întrebare: care sunt implicațiile posibile pentru identitatea personală a modificărilor corporale concepute de proiectul Transumanist?

Studiile filosofice ale identității personale tind să descrie o problemă cunoscută sub numele de „Problema identității personale”.

Aceasta constă în dificultatea stabilirii unor criterii care fac posibilă (sau nu) identificarea caracteristicilor constante implicate în conceperea unui individ ca fiind același, în situația în care el suferă schimbări în cursul vieții sale.

În Filosofia minții, au existat numeroase încercări de a aborda această dificultate revenind la problema corpului / minții. Având în vedere amploarea acestor încercări și spațiul limitat pentru expunerea propunerii noastre în această lucrare, nu vom descrie diferitele abordări oferite de perspectivele teoretice ale problemei corp / minte, aplicate problemei identității personale.

Deși considerăm că unele perspective teoretice, cum ar fi dualismul substanțial, teoria materialistă a minții și funcționalismul, oferă abordări relevante pentru investigarea problemei identității personale, înțelegem că există lacune explicative care ne determină să căutăm alternative în abordarea propusă.

Teoria sistemelor complexe

Din acest motiv, vom prezenta o perspectivă de investigație care stă la baza presupunerilor centrale ale teoriei sistemelor complexe. Aceasta nu este neapărat în opoziție cu încercările anterioare de a rezolva problema identității personale pe baza teoriilor despre relația minte-corp.

Înțelegem că teoria sistemelor complexe, bazată pe o metodă interdisciplinară de investigație, permite diferite scale de analiză, deoarece este adecvată investigării unei probleme specifice.

Printre conceptele centrale ale acestei teorii, evidențiem sistemele, autoorganizarea, apariția și principiile holografice și de non-liniaritate.

Din perspectiva lui D’Ottaviano și Bresciani (2004, p. 2), un sistem poate fi definit astfel:

„[…] o entitate unitară, de natură complexă și organizată, constituită dintr-un set de elemente active care mențin relații, cu caracteristici de invarianță în timp, care garantează propria identitate. În acest sens, un sistem constă dintr-un set de elemente care formează o structură, care are funcționalitate”.

Datorită generalității sale, această definiție a unui sistem ar putea fi aplicată celor artificiale, dar o caracteristică importantă a sistemelor complexe, așa cum subliniază Morin (2001, 2014), este capacitatea de autoorganizare.

În plus, sistemele complexe sunt deschise informațional, adică stabilesc schimburi cu mediul. În acest fel, ceea ce poate părea a fi doar mecanic, de exemplu, la nivel macro, poate apărea diferit într-un strat mai profund al sistemului, indicând dificultăți atunci când este analizat în moduri mecaniciste.

Autoorganizarea

Potrivit lui Debrun (2009), procesele de autoorganizare care stau la baza unui sistem complex sunt caracterizate prin întâlniri între elemente foarte diferite; se dezvoltă, conform interacțiunilor comunicative spontane, fără un supraveghetor sau controlor central.

Procesele de autoorganizare, pe lângă dezvoltarea în absența unui supraveghetor atotputernic, permit posibilitatea apariției de noutăți în sistem, cum ar fi complexificarea spontană a sistemelor care există deja (autoorganizare secundară) sau crearea de un nou sistem (autoorganizare primară).

Capacitățile de reînnoire și restructurare a sistemelor complexe, cum ar fi corpul uman, se datorează în principal schimburilor comunicative între agenții din nișele lor. După cum subliniază Debrun (2009), aceste schimbări derivă din relații dinamice care implică deseori ajustări auto-organizate și învățare cu mediile în care sunt inserți agenții sociali.

În consecință, aceste sisteme stabilesc o relație de co-dependență cu mediul, respectând, după cum explică Morin (2001) principiul holografic conform căruia fiecare parte a unui sistem complex conține informații încapsulate despre totalitatea sistemului respectiv.

Noțiunea de „întreg” depinde de amploarea analizei investigate; un „întreg” poate fi înțeles ca un corp social și „părțile” sale (ca elemente care permit funcționalitatea sistemului). În același mod, identitatea unui individ uman ar putea fi considerată ca un întreg (sau sistem) care, pentru a se constitui pe sine. El stabilește schimburi informaționale cu alte sisteme sau subsisteme (ființe vii, mediu ecologic, educațional, politic, și alte sisteme).

Sistemele vii

Trebuie remarcat faptul că sistemele complexe, (ca sisteme deschise care stabilesc schimbul cu mediul înconjurător), nu se limitează la simpla sumă a părților lor. O astfel de afirmație poate fi mai bine înțeleasă în formularea principiului neliniarității, conform căruia „întregul este mai mare decât suma părților sale” (Morin, 2001, p.150).

În cazul sistemelor vii, având în vedere interdependența dintre agenți și celelalte sisteme, nu este posibilă operaționalizarea izolării și a delimitării precise a părților lor.

Din perspectiva teoriei complexității lui Morin, caracteristicile dinamice ale unei identități individuale pot fi rezumate după cum urmează:
1. Schimb de materie, energie și informații cu mediul;
2. Subordonarea agenților în raport cu sistemele și subsistemele cu care sunt integrate (principiu holografic);
3. Apariție manifestă (din dinamica autoorganizării);
4. Capacitatea de a se (auto)organiza în absența unui centru de control absolut.

Corpul și relația cu identitatea personală

Pe scurt, corpul și relația sa cu identitatea personală sunt analizate, din perspectiva gândirii sistemelor complexe, luând în considerare dinamica interdependenței din mai multe sfere (socială, psihologică, biologică și ecologică), așa cum este clarificat de principiul holografic.

Din această perspectivă, corpul uman este dinamic, susceptibil de a fi constituit și influențat de mediul înconjurător și de relațiile complexe auto-organizate stabilite de acesta.

În acest fel, identitatea corpului (care este o caracteristică centrală a indivizilor), depinde de condițiile adecvate de hrană, locuință și salubritate, precum și de generarea de venituri, activități culturale (cum ar fi dansul și educația fizică) și o planificare eficientă pentru implementarea practicilor educaționale și a politicilor publice într-o nișă specifică a interacțiunii sociale.

Spre deosebire de perspectiva sistemelor complexe, rezumată mai sus, propunerea transumanismului pentru corpul uman și îmbunătățirea indivizilor, pare să se bazeze pe presupoziția că oamenii sunt compuși din piese organizate de controleri centrali.

Aceste piese sunt văzute ca părți ale unui sistem care ar putea fi asamblat și dezasamblat, într-un mod reducționist, fără a aduce atingere funcționalității sale. De asemenea, pare să propună o concepție a corpului dincolo de cele mai fundamentale relații situaționale de auto-organizare, ignorând, fundamentele principiului neliniarității (conform căruia un individ, sau chiar identitatea sa corporală, nu este limitat la simpla sumă a părților sale).

Sistemele complexe vs. concepții reducționiste

Gândirea sistemelor complexe se opune concepțiilor reducționiste ale corpului și identității, care par a fi responsabile pentru agravarea fragmentării agent-mediu. Ca urmare a unor astfel de concepții, suntem duși într-un context în care corpul este înțeles într-un sens de „piață”, în care poate fi îmbunătățit prin cumpărarea și schimbul pieselor sale presupuse defecte și / sau ineficiente.

Mai mult, transumanismul pare a fi inseparabil de ideile de normalitate și control. Ceea ce este redefinit ca „sănătos”, de exemplu, pare a fi normalizat în termeni de valori și interese statistice care se află în afara științei medicale în sine, cum ar fi industria farmaceutică și companiile de asigurări.

După cum a comentat Foucault (1978, p. 140): „bioputerea” constă în „[…] administrarea corpurilor și gestionarea calculată a vieții […]; o explozie de numeroase și diverse tehnici pentru realizarea subjugării corpurilor și controlul populațiilor „.

Observații finale

Până acum, am analizat critic proiectul transumanist de îmbunătățire umană, susținând că, prin implementarea unei viziuni mecaniciste reducționiste, nu se ia în considerare activitatea complexă autoorganizată implicată în dinamica vieții din care corpul uman / identitatea fac parte.

Din perspectiva sistemelor complexe, am susținut că încercările de a schimba natura corpului / identității ar trebui să ia în considerare complexitatea mediului și interacțiunile sociale, precum și mecanismele eficiente de auto-organizare care promovează practicile din diferite domenii.

Sferele sociale, (ecologice, biologice și psihologice) ar trebui considerate, în moduri interdisciplinare, ca tipuri de subsisteme care alcătuiesc identitatea corpului (individuală și colectivă).

Deși proiectul Transumanist ar putea fi considerat cercetare interdisciplinară (dat fiind că se bazează în principal pe domeniile inteligenței artificiale, inginerie genetică și biotehnologie), rămâne atașat unui concept reducționist de fragmentare a individului, care este separat de contextul său și sisteme de interacțiuni auto-organizate.

Înțelegem că o astfel de concepție este în dezacord cu perspectiva complexității, care ne învață să căutăm cu atenție relevanța relațiilor autoorganizate stabilite între agent și mediu, precum și a diferitelor subsisteme care o integrează, în căutarea îmbunătățirea corpului și a identității.

Unii filozofi, cum ar fi Floridi (2020), consideră că idealurile transumaniste nu ar trebui să fie luate în considerare în mod serios, decât ca un exercițiu imaginativ de science fiction. Alții, dimpotrivă, ca și în cazul nostru, înțeleg că transumanismul este un proiect de lungă durată care acum câștigă teren pentru implementare.

Păreri

Acest lucru a fost permis prin intermediul facilităților furnizate de ingineria genetică și inteligența artificială dezvoltate în era digitală actuală. În ciuda legăturilor istorice pe care fragmentarea corpului le are cu mijloacele de control și manipulare în domeniul practic, proiectul Transumanist pare să avanseze cu pași mari.

În cele din urmă, considerăm că presupusa îmbunătățire a identității personale și corporale, prevăzută de transumaniști, este externă individului și sistemului său de auto-organizare a interacțiunilor.

Facem această afirmație deoarece totul depinde de un grup de tehnicieni care adesea nu sunt preocupați de îmbunătățirea identității din perspectiva sistemelor complexe.

Un punct important care trebuie subliniat, având în vedere această chestiune, este problema hegemoniei anumitor standarde în detrimentul altora. Merită să ne amintim că modelele de identitate personală și colectivă care stau la baza proiectului Transumanist se referă la anumite standarde occidentale care nu sunt puse la îndoială de susținătorii lor.

Astfel de standarde, precum și prezența unui grup specific de specialiști care sunt în măsură să modifice identitatea corporală și personală, devin supraveghetori atotputernici ai dinamicii constitutive a identităților oamenilor, restricționând posibilitățile de alegeri și interacțiunile individuale și colective autoorganizate.

Există îngrijorarea legitimă că proiectul transumanist ar fi putut să se abată de la obiectivele sale inițiale sau acceptabile, și anume promovarea bunăstării oamenilor și a calității vieții.

Rămâne întrebarea cu privire la noutățile reale pe care îmbunătățirea propusă de transumaniști le-ar putea aduce ființelor umane, dat fiind că, așa cum s-a sugerat în prima parte (a articolului), oamenii ar putea fi încă nemulțumiți și caută o modalitate și mai puternică de a-și îmbunătăți starea.

Mulțumiri

Mulțumiri pentru Mariana Claudia Broens (UNESP), José Artur Quilici-Gonzalez (UFABC) și Luiza Quilici Gonzalez, care au ajutat la dezvoltarea ideilor prezentate în această lucrare, precum și colegilor din GAEC (UNESP) și CLE (UNICAMP ) pentru discuțiile lor inspiratoare. Această cercetare a fost susținută de agențiile braziliene FAPESP, CAPES și CNPq.

Referințe bibliografice

Bostrom, N. (2005). O istorie a gândirii transumaniste. Journal of Evolution and Technology, 2005, 1-30. Disponibil la: https://www.nickbostrom.com/papers/history.pdf.

Bostrom, N. (2005). Valori transumaniste. Revizuirea filozofiei contemporane. New York, 2005, 3-14. Disponibil la: https://www.nickbostrom.com/ethics/values.html.

Bresciani Filho, E .; D’Ottaviano, IML (2000). Conceitos Básicos de Sistêmica. În: D’Ottaviano, L .; Gonzalez, MEQ (Orgs.). Auto-Organização: studios interdisciplinares. Campinas: UNICAMP, CLE, 30, p. 283-306.

Chomsky, N. (2000). Noi orizonturi în studiul limbajului și minții. Cambridge University Press, 2000.

Debrun, M. (2009). A idéia de auto-organização. În: D’Ottaviano, IML; Gonzalez, MEQ (Orgs.). Identitate națională braziliană și sel-organizare (Identidade Nacional Brasileira e Auto-organização). Traducere de Valéria Venturella. Campinas: UNICAMP, CLE, v. 53, 31-74.

Floridi, L .; Hernandes, R. (2020). Interviu: Etica capătă importanță într-o lume mai puțin religioasă, spune Luciano Floridi. Folha de S. Paulo.

Inteligență artificială. 20 februarie 2020. Disponibil la: https://temas.folha.uol.com.br/artificial- intelligence / interviews / ethics-gains-importance-in-a-less-religious-world-says-luciano- floridi.shtml .

Foucault, M. (1978). Istoria sexualității I: o introducere. Traducere din franceză de Robert Hurley. New York: Pantheon Books, 1978.

Le Breton, D. (2008). Adeus ao corpo: Antropologia e societate. Ed. A 3-a Traducere de Marina Appenzeller. Campinas: Papirus, 2008.

Liao, S .; Roache, R. (2011). După Prozac. În: Savulesco, J .; Meulen, R .; Kahane, G. Îmbunătățirea capacităților umane. Wiley-Blackwell, 2011, p. 245-256.

Lotha, G .; Gaur, A .; Rogers, K. (2019). Inginerie genetică. În: Encyclopaedia Britannica. Disponibil la: https://www.britannica.com/science/genetic- Engineering # ref337079. Accesat în ianuarie 2020.

.

Morin, E. (2001). Notas para um Emílio contemporâneo. În: Pena-Veja, A .; Almeida, CRS; Petraglia, I .; Morin, E. Ética, Cultura și Educație. São Paulo: Cortez, 2001, p.149-56.

Morin, E. (2008). O método I: a natureza da natureza. Tradução de Ilana Heinberg, Porto Alegre: Sulina, 2008.

Morin, E. (2014). Gândirea complexă pentru o lume complexă – Despre reducționism, disjuncție și sistemism. Disponibil la: http://www.systems-journal.org.

Savulescu, J .; Persson, I. (2010). Transumanism moral. Jurnalul de Medicină și Filosofie, noiembrie, 656-669.

Santaella, L. (2003). Da cultura das mídias à cibercultura: o advento do pós-humano. Famecos, 23, 23-32.

(sfârșit)

Lasă un răspuns