Concepția transumanistă despre corpul uman (1)

Concepția transumanistă despre corpul uman

Concepția transumanistă despre corpul uman

În ultimii ani, progresul tehnologic, în special în domeniile ingineriei genetice, biochimiei, nanotehnologiilor și inteligenței artificiale, au oferit ființelor umane noi moduri de a fi, înțelege și acționa în lume.

Tehnologia, considerată ca factor cheie pentru dezvoltarea speciei umane, oferă acces la multe mijloace de modificare a acesteia. Totuși, după cum subliniază Santaella (2003), până de curând, tehnologiile au rămas predominant externe corpului uman.

Acum, are loc o revoluție tehnologică, care implică îmbinarea drogurilor și dispozitivelor tehnologice cu corpul uman. Acest lucru mizează pe o presupusă îmbunătățire a condițiilor biologice și morale ale speciei umane.

În conformitate cu ideile de mai sus, o teorie filosofico-științifică, cunoscută în prezent sub numele de transumanism, propune să utilizeze progresul tehnologic pentru a îmbunătăți capacitățile cognitive, psihologice, morale și fizice.

În acest articol, ne propunem să analizăm implicațiile filosofice ale concepției despre corp propuse de transumaniști, precum și principalele implicații individuale și colective.

Teza centrală care ghidează această lucrare este aflarea răspunsului la întrebarea: Pe ce se bazează proiectul Transumanist? Această chestiune va fi analizată în trei puncte.

În primul, facem o prezentare generală a proiectului Transumanist în curs de dezvoltare la Universitatea din Oxford, sediul central al acestuia, precum și la alte instituții.

La al doilea punct, evidențiem concepția reducționistă și mecanicistă a perspectivei transumaniste referitoare la corpul uman.

La al treilea punct, investigăm posibilele consecințe ale identității personale

Încheiem sugerând o abordare a problemelor legate de natura corpului uman pe baza ipotezelor teoriei sistemelor complexe.

1. Ce este transumanismul?

Termenul Transumanism a fost introdus de Julian Huxley în 1957, când a discutat în mod explicit despre posibilitatea ființelor umane de a-și depăși limitele condiției biologice, prin utilizarea tehnologiilor emergente. Cu toate acestea, aspirația sa pentru îmbunătățirea umană datează încă din antichitate.

Potrivit lui Bostrom (2005), exemple, precum căutarea fântânii tinereții, elixirul vieții etc, demonstrează că dorința de a depăși finitudinea biologică umană este aproape inerentă speciei.

„Dorința umană de a dobândi noi capacități, este la fel de veche ca și specia noastră. Am căutat întotdeauna să extindem limita existenței noastre, fie ea socială, geografică sau mentală. Există tendința (cel puțin la unii indivizi) de a căuta întotdeauna o cale de a depăși orice obstacol care stă în calea vieții și a fericirii lor” (Bostrom, 2005, p. 1).

Transumanismul, din această perspectivă, este văzut ca o căutare constantă a transformării biologice a speciei umane, nemulțumită în fața propriilor limitări. O altă caracterizare a fost propusă de Max More (1990), la mijlocul secolului al XX – lea, care a întărit conceptul de transumanism ca proces uman de autotransformare prin utilizarea tehnologiilor inteligente.

Nu există un consens cu privire la semnificația termenului transumanism, deși caracterizările sale au aspecte comune, convergând în principal într-o perspectivă optimistă cu privire la oportunitățile de îmbunătățire a condiției umane pe baza progreselor tehnologice și a nevoii de adaptare la noile scenarii oferite de tehnologiile contemporane.

Aruncând o privire mai profundă asupra caracterizării transumanismului de către Bostrom, de exemplu, observăm că acesta depășește simpla concepție a unui proces simbiotic între ființele umane și dispozitivele tehnologice:

Contribuții la dezvoltarea transumanismului

Transumanismul este o mișcare vag definită care s-a dezvoltat treptat în ultimele două decenii. Promovează o abordare interdisciplinară a înțelegerii și evaluării oportunităților de îmbunătățire a condiției umane și a organismului uman oferite de dezvoltarea tehnologiei (Bostrom, 2005, p.1).

În această perspectivă, transumanismul ar trebui înțeles ca o caracteristică a perioadei actuale a marilor progrese tehnologice. În „O istorie a gândirii transumaniste” , Bostrom subliniază importanța Renașterii, la sfârșitul secolului al XV – lea, pentru dezvoltarea transumanismului.

În acea perioadă, a existat o reafirmare a credinței în suveranitatea rațiunii, considerată ca instrumentul care ar permite ființelor umane să aibă acces la cele mai înalte cunoștințe.

Iluminismul, pe de altă parte, pare să reprezinte un reper în modularea unei forme de gândire care ar produce, în secolul al XX – lea, o formulare actualizată a conceptului de transumanism.

Bostrom (2005) subliniază că apariția iluminismului, cu idealurile sale de instrumentalizare a cunoașterii umane în scopuri utilitare, oferă o bază fundamentală pentru gândirea transumanistă.

În articolul său „Valori transumaniste”, Bostrom (2005, p.4) întărește această concepție:

„Transumanismul are rădăcini în gândirea umanistă seculară, dar este mai radical prin faptul că promovează nu numai mijloacele tradiționale de îmbunătățire a naturii umane (cum ar fi educația și rafinamentul cultural), ci și aplicarea directă a medicinei și tehnologiei pentru a depăși unele dintre limitele noastre biologice de bază.”

Un alt factor care ar fi putut contribui la reapariția idealurilor transumaniste în secolul al XX – lea, potrivit lui Bostrom (2005), este perspectiva evolutivă a speciilor, reprezentată în principal de ipoteza lui Darwin conform căreia oamenii (la fel ca alte ființe vii), sunt în tranziție în procesul lor natural de evoluție și de selecție.

Transhumanism și moralitate

Bostrom (2005) subliniază faptul că tehnologiile actuale pot fi folosite ca o cale de realizare a îmbunătățirii umane (în capacitățile fizice și psihologice și chiar cu adăugarea de capacități care nu aparțin anterior speciilor umane).

Filosoful recunoaște că există o ambiguitate în dezvoltarea tehnologică care poate conduce omenirea la un scenariu favorabil sau la un haos total. Cu toate acestea, Bostrom (2005) susține că trebuie asigurate măsuri politice și sociale, astfel încât potențialul tehnologic al umanității să nu conducă la un risc existențial.

Alți cercetători ai transumanismului, precum Săvulescu și Persson (2010), urmează, de asemenea, aceeași linie de argumentare pentru a apăra teza că nu ar trebui să ne temem de schimbările aduse de progresul tehnologic.

Potrivit acestora, principala noastră preocupare ar trebui să rezidă în perspectiva unei (presupuse) îmbunătățiri morale a speciei, astfel încât să fie evitate catastrofele.

Săvulescu și Persson, în articolul „Transumanism moral”, analizează conceptul de „om”, sugerând definiții pe care le consideră esențiale pentru înțelegerea transumanismului. Autorii susțin că, dacă condiția biologică umană ar fi supusă schimbărilor prin progresul tehnologic, nu ar suferi o pierdere a valorilor morale. Ei cred că este nevoie de îmbunătățire morală…

Starea morală a ființei umane este (în conformitate cu Săvulescu și Persson – 2010), slab echipată pentru a face față noului scenariu tehnologic și social în curs de dezvoltare al secolului 21.

Noile tehnologii

Autorii cred că noile tehnologii, pe lângă extinderea capacităților corpului uman, ar putea fi utilizate pentru îmbunătățirea morală a speciei umane, în încercarea de a evita apariția scenariilor dezastruoase. De asemenea, tehnologiile ar putea fi utilizate pentru a corecta sau pentru a atenua problemele sociale care afectează majoritatea umanității.

Având în vedere scenariul prezentat mai sus și faptul că proiectul Transumanist propune schimbări radicale în corpul uman prin intermediul noilor tehnologii (presupuse a-l îmbunătăți), se nasc următoarele întrebări:

Care este concepția despre corpul uman care stă la baza proiectului Transumanist?

Ce criterii de relevanță susține această ipoteză?

Deși nu avem răspunsuri concludente la aceste întrebări, vom propune un punct de plecare pentru a reflecta asupra lor din perspectiva teoriei sistemelor complexe.

Autori: Renata Silva Souza, Edna Alves de Souza, Maria Eunice Quilici Gonzalez, Tatiane Pereira da Silva (Unesp -Faculdade de Filosofia e Ciências – Câmpus de Marília)

Sursa: revistas.dwwe.com.br

(va urma)

Lasă un răspuns