Marea înșelătorie: Mișcarea satanistă New Age

Marea înșelătorie: Mișcarea satanistă New Age

Marea înșelătorie: Mișcarea satanistă New Age

Vremea pe care o trăim este plină de confuzii și mai ales de evenimente și acțiuni care vin în total antagonism cu tot ce a reprezentat tradiția popoarelor.

Acest lucru nu este întâmplător,este rezultatul unei mișcări deliberate, cu program, mijloace materiale colosale și o voință înspăimântătoare de a face rău.

Tot ceea ce se întâmplă azi în lume, stă sub semnul mișcării “New Age”(noua epoca).

O mișcare al cărei scop este distrugerea Credinței creștine și așezarea lumii sub semnul și voia puterilor demonice.

Începuturile acestei mișcări sunt legate de numele lui Alice Ann Bailey(1880-1949).

Această femeie a fost printre primii care a folosit termenul de “New Age”. Ea este autoarea a peste douăzeci și patru de cărți pe teme teosofice, ezoterice, sisteme spirituale și de reorganizare a lumii.

Bailey a afirmat că toate aceste lucrări i-au fost “dictate” de către o entitate tainică, numită uneori “tibetanul” și apoi identificată drept D.K, Djwal Khul (un soi de “duh” care se “reîcarnează” periodic).

Această femeie propovăduia o epocă nouă, numită de ea “Vremea Vărsătorului”. Ulterior ideile ei au fost sistematizate în zece puncte principale.

„Strategia schimbării tradiției creștine”

Aceste zece puncte sunt numite: “Strategia schimbării tradiției creștine și mai exact, a eliberării popoarelor din tradiția creștină.”

1.Eliminarea învățăturii despre Dumnezeu și eliminarea rugăciunii din sistemul de educație.

2.Eliminarea autorității părinților asupra copiilor; prin legi și prin promovarea “drepturilor” copiilor.

3.Distrugerea conceptului de familie cuprins în credință iudeo-creștină. Relativizarea familiei prin încurajarea divorțului și “familiei deschise” (i.e.promiscuitatea sexuală.)

4.Promovarea dezlănțuită a avortului și pornografiei.

5.Generalizarea divorțului și eliminarea ideii de căsătorie pe viață.

6.Ridicarea sodomiei la rangul de mod de viață alternativ și direct recomandabil.

7.Decăderea artelor; eliminarea criteriului de “frumos” și bun”, promovarea contra-artei, vulgarității, dezmățului.

8.Folosirea mijloacelor de informare pentru promovarea noilor modele de gândire, standarde, modă, comportament colectiv.

9.Promovarea agresivă a ideii de “ecumenism”, ”unire” a tuturor credințelor.

10.Guvernele să fie silite să legifereze toate aceste acțiuni de mai sus și să forțeze entitățile religioase să le accepte. În caz de refuz să le persecute activ, până la exterminare.

Toate măsurile propuse de Allice Bailey sunt acum în curs de desfășurare

Prin partide politice iresponsabile sau direct mercenare ale răului, prin sinistrele “Organizații Non Guvernamentale”, prin mijloacele de informare în masă și prin “modă”. Acest program este în plină desfășurare.

Pentru oricine are minimul bun simț și minima bună credință, este limpede că acest program, această “New Age”, stă sub semnul demonismului, al satanismului.

Prin acest “program”, omul urmează să devină un sclav al “puterii”, o putere care aruncă peste bord orice urmă de decență. Din nou, ar trebui să fie limpede că acest program este îndreptat împotriva Credinței și mai exact împotriva lui Hristos și a Bisericii Lui.

Este de amintit că principalii propovăduitori ai “New Age”: Blavatsky, Besant și Alice Bailey au fost membri notorii ai Francmasoneriei.

Scopul final al acestor nemernici fiind instaurarea unui Guvern mondial sub semnul lui Lucifer.

În același timp, duhul necurat al New Age, lucrează viclean și mișelește.

Toate punctele programului pomenit au fost “traduse”, reașezate în limbaj laic și învelite în formule goale de conținut despre “democrație”,”toleranță”, ”bine universal”.

Decorul folosit de către ideologia “globalistă”, adică de către New Age, este din mucava putredă.

În esență scopul principal și urmărit tenace, este distrugerea Bisericii și incriminarea creștinilor

Voi da un singur exemplu care ilustrează cele afirmate.

Promovarea agresivă a sodomiei este prezentată drept acțiune în ajutorul celor care practică această aberație de comportament. Ea, deviația cu pricina, este prezentată ca “firească”, ”naturală” și, spun ei, ”să îi ajutăm pe acești oameni”.

În realitate asistăm la o fioroasă inversare a atitudinii creștine. Biserica ne cere să îi iubim pe păcătoși dar să urâm păcatul. ”Globaliștilor” puțin le pasă de cei “păcătoși” dar promovează, cum spuneam, agresiv păcatul.

Din nou se pune întrebarea veșnică, ”cui bono?”, cui anume folosește? Și răspunsul este simplu.

Legalizând sodomia, așezând legătura homosexuală sub conceptual de “familie” , calea de incriminare a Bisericii este deschisă.

Nefericiții sodomiți, îmboldiți de sinistrele ONG-uri, vor cere “dreptul” de a fi “căsătoriți” în Biserică. Evident Biserica nu va putea accepta așa ceva , căci ar comite blasfemie.

În acel moment “statul” va interveni și va arăta că Biserica “discriminează” și deci se află în afară legii.

Exemplele similare sunt numeroase

Cele arătate să nu ne surprindă. În chip limpede ni s-a spus; ”Dar Duhul grăiește lămurit că în vremurile cele de apoi unii se vor depărta de la credință, luând aminte la duhurile cele înșelătoare și la învățăturile demonilor” (Sf.Pavel, I Timotei, 4:1).

Aici trebuie să înțelegem bine. Noi nu știm și nu ne este dat să știm când va fi sfârșitul “vremurilor”, dar avem obligația să înțelegem bine cele ce se întâmplă în jurul nostru și în timpul nostru. Mai ales să nu ne amăgim.

Cele spuse de Hristos, prin Biserică,sunt adevăruri veșnice: ieri, azi, întotdeauna. Spusele Bisericii nu ne-au dezamăgit niciodată și nu ne vor dezamăgi nici astăzi. Cel care minte, înșeală și este ucigător de oameni este satana.

El este cel care grăiește în mișcarea New Age, el este cel care grăiește prin politicienii decăzuți, prin sinistrele ONG-uri și el este cel care amăgește mulțimea “imbecililor utili.

Să nu dăm ascultare planurilor New Age, să stăm neclintiți în Nădejde, Credință și Dragoste.

Dumnezeu nu ne cere să facem minuni.Dar fiecare dintre noi poate face bine în jurul său, poate da un sfat bun, poate să spună răului pe nume, poate să mustre pe cel care face rău.

Să nu ne amăgim. Cei care, din sentimentalism de mahala, cocoloșim răutățile și nelegiuirile celor din jur, fie ei și proprii copii, riscăm să pierdem și lumea asta și pe cea care va să vină, și pentru noi și pentru acei nefericiți copii rătăciți.

Și mai ales să nu avem nici o îndoială: Dumnezeu știe să lupte și să apere ceea ce este al Lui și pe cei care sunt ai Lui.

Iar puterea lui Dumnezeu este mai tare dacât a împărățiilor strâmbe ale acestei lumi, împărății care vor fi vânturate ca pleava.

Autor: Alexandru NemoianuIstoric SUA

Lasă un răspuns